فروش عمده قوزک بند طبی حوله ای لیگامانی پاک سمن

فروش عمده قوزک بند طبی حوله ای لیگامانی پاک سمن به همه فروشگاه های تجهیزات ارتوپدی، انجام می شود.
بخش زیادی از فشار بدن روی پا و بخصوص روی منطقه مچ پا وارد میگردد. به همین دلیل همواره مچ و قوزک پا از نواحی مستعد برای بروز آسیب های جسمی به شمار می آیند. پیچ خوردن های ناگهانی که در اثر استفاده از کفش های نامناسب، نحوه اشتباه راه رفتن و یا سقوط های ناگهانی اتفاق می افتند، میتواند آسیب های جدی را به قوزک پا وارد آورد. استفاده از قوزک بند طبی حوله ای لیگامانی با محافظت از مچ پا در مقابل فشارهای وارد شده از وقوع آسیبهای جدی تر جلوگیری می کند.

منبع: تجهیزات پزشکی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *