مادری با کرم کنجد فرزند سربازش را بدرقه کرد

اخیراً مطالعات زیادی در مورد خواص رئولوژیکی کرم کنجد گزارش شده است و رفتار برشی ثابت خمیر کنجد به عنوان شبه پلاستیک و تیکسوتروپیک گزارش شده است.

هیچ یک از این گزارش‌ها توزیع اندازه ذرات اندازه‌گیری شده را که ممکن است نقش مهمی در خواص رئولوژیکی و پایداری کلوئیدی خمیر کنجد داشته باشد در نظر نگرفت.

از آنجایی که ابزار فرآیند بر اساس اصل پراش لیزر به یک ابزار استاندارد برای تجزیه و تحلیل اندازه ذرات در صنایع غذایی و صنایع وابسته تبدیل شده است.

داده های دقیق برای توزیع اندازه ذرات خمیر کنجد مورد نیاز است آزمایش‌های رئولوژیکی برشی دینامیکی برای توصیف ویژگی‌های ویسکوالاستیک پراکندگی‌های ماکرومولکولی استفاده شده‌اند به نظر نمی رسد خواص رئولوژیکی دینامیکی خمیر کنجد مورد مطالعه قرار گرفته باشد.

کرم

بنابراین، اهداف مطالعه ما انجام آنالیز اندازه ذرات با ابزار پراکندگی لیزری و تعیین تأثیر توزیع اندازه ذرات بر پایداری کلوئیدی، بر رفتار پایدار و ویسکوالاستیک و بر رنگ خمیر کنجد بود.

دانه‌های کنجد پوست‌گیری مکانیکی (150 درجه سانتی‌گراد به مدت 100 دقیقه) برشته شدند و سپس با استفاده از آسیاب تجاری (شرکت گورمکسان، ترکیه) برای تولید خمیر کنجد در آزمایشگاه آسیاب شدند.

در این دستگاه، خمیر کنجد به شکاف باریکی بین یک دیسک شیاردار چرخان با سرعت بالا و محفظه ثابت آسیاب عبور می کند.

عمل برشی شدید منجر به شکستن خوراک می شود. هفت نمونه خمیر کنجد با اندازه ذرات مختلف با کنترل دستی شکاف بین دیسک‌ها تولید شد.

ترکیب شیمیایی خمیر کنجد 2/52 درصد روغن، 2/27 درصد پروتئین، 3/0 درصد رطوبت و 0/1 درصد خاکستر بود محتویات روغن و پروتئین خمیر کنجد مورد استفاده در محدوده موجود در ادبیات موجود است.

مقادیر چگالی خمیر کنجد و فاز روغن جدا شده در دمای اتاق به ترتیب 1094 و 944 کیلوگرم در متر مکعب بود چگالی ذرات جامد در خمیر کنجد با استفاده از معادله محاسبه شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *